Hapalův Park

Studentské Brno, Teplárny Brno a Magistrát města Brna chtějí změnit zanedbané a nevyužívané území bývalého odkaliště pod Hády na parkové plochy vhodné pro volnočasové využití okolních 50 000 obyvatel čtvrtí Vinohrady a Líšeň. Prostředníctvím studentské soutěže mohli všichni studenti vysokých škol navrhnout, jak by měl tento park vypadat. Aktuálně se můžete s návrhy seznámit na Mendelově univerzitě v Brně v budově X. A proč to vlastně děláme? Chceme z odkaliště udělat snadno přístupné místo pro každého kde si každý bude moci odpočnout od městského ruchu. Velmi důležité je také zajistit tomuto místu trvalou údržbu a také to, že se sem znovu nebudou navracet černé skládky, které jsme odsud společně se studenty z VUT, MU, MENDELU a VFU odstranili.

title title
title

Aktuality

 • 22. 12. 2017

  Projektová dokumentace pro první fázi

  Z výběrového řízení Tepláren na vypracování projektové dokumentace pro první etapu realizace Hapalova parku, která se týká úprav dřevinné a rostliné vegetace vyšla jako vítězná Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU. Nyní tedy vyčkáme na její vypracování a následně Vás v únoru budeme informovat. Zároveň jsme podali žádost o pojmenování lokality jakožto Hapalova parku na zastupitelstvo městské části, která bude první ze tří instancí, která vydá své stanovisko.

 • 17. 11. 2017

  Hapalův Park

  3 měsíce jste měli možnost zapojit se do hlasování o názvu nového největšího parku v Brně na výstavách soutěžních návrhů nebo zde na našich stránkách. Všichni nominovaní by si zasloužili, aby byl park pojmenován po nich a proto každý z nich bude mít vzpomínkové místo v našem novém parku. Pro pojmenování jste zvolili Richarda Hapalu, který jakožto student a odbojář obětoval svůj život za svobodu. Děkujeme, že jste se zúčastnili. Richard Hapala - 308 hlasů, František Pavelka - 201 hlasů, Vladimír List - 144 hlasů, Petr Hass - 123 hlasů, Josef Žemlička - 93 hlasů

 • 25. 10. 2017

  Cena veřejnosti

  Na výstavě ,,Park Hády'', která probíhala v Urban centru a v MČ Brno-Vinohrady jste měli možnost hlasovat o studentském návrhu, který je podle vás nejlepší. Jsme rádi, že jste vybrali jako nejlepší návrh ten, který zvolila i odborná komise. Výsledky: Návrh č. 1 - 16. hlasů, Návrh č. 2 - 17 hlasů, Návrh č. 3 - 21 hlasů, Návrh č. 4 - 1 hlas, Návrh č. 5 - 53 hlasů (vítězný návrh), Návrh č. 6 - 20 hlasů. Děkujeme, že jste se zapojili!

Časový plán

Dát dohromady veškerou agendu při tvorbě největšího parku v Brně dá zabrat a máme před sebou zřejmě velmi těžkou cestu. Nicméně předpokládaný a ideální harmonogram celého procesu je možné vidět na schématu níže.

 • Odevzdání návrhů

  30.6.
  2017

 • Vyhlášení vítěze

 • Výstava návrhů

  2.8.
  2017

 • Rozpracování vítězného návrhu

 • Povolení a krajinné úpravy

  listopad
  2017

 • Osazení a výsadba 

 • Konec 1. etapy a 1. piknik

  léto
  2018

 • Další etapy realizace

 • Plné fungování parku


  2019

Název parku?

Rádi bychom Vám řekli, proč s vaší pomocí hlasujeme o názvu parku. Hlavním důvodem je to, že nechceme v rychlosti pouze změnit lokalitu odkaliště a předat jej jako hotovou věc. Protože od samotného začátku řešíme tento projekt jako studentský, chceme do změny odkaliště vložit něco ze sebe. Rádi bychom do vzniku parku vložili hodnoty, které jsou nám blízké, a měnili odkaliště v park v postupných a citlivých etapách. I z historického hlediska je pro nás důležitá svoboda, statečnost a obětavost. Právě proto jsme jakožto zástupci za MU, VUT a MENDELU nominovali 4 zástupce, kteří obětovali své životy při ochraně těchto hodnot při nacistické a sovětské okupaci a jsou bezprostředně spjati s Brnem. Pátého nominovaného jsme řešili spolu s majitelem a hlavním partnerem projektu - tedy Teplárnami Brno. Tento zástupce se zasloužil o elektrifikaci Československa a o vznik teplárenství v Brně, čímž velice pomohl životnímu prostředí ve městě. Druhým důvodem je to, že náš pracovní název Park Hády může mást veřejnost. Nechceme měnit okolní Hády, které jsou 7x větší než námi řešená oblast, a už vůbec nechceme zasahovat do chráněných oblastí, které se v těch pravých Hádech nacházejí. My chceme změnit Odkaliště pod Hády a vrátit přírodě to, co musela vydržet při ukládání popílku. Na tom jsme se shodli i s vedením města Brna. Připojte se k nám a hlasujte do konce října. Vaše názory budeme chtít rovněž znát i v dalších fázích realizace jako například při umisťování různých prvků v parku. Vytvořme společně největší park v Brně, který bude sloužit nám všem!