Hapalův Park

Studentské Brno, Teplárny Brno a Magistrát města Brna chtějí změnit zanedbané a nevyužívané území bývalého odkaliště pod Hády na parkové plochy vhodné pro volnočasové využití okolních 50 000 obyvatel čtvrtí Vinohrady a Líšeň. Prostředníctvím studentské soutěže mohli všichni studenti vysokých škol navrhnout, jak by měl tento park vypadat a odborná porota vybrala ten nejlepší návrh, podle kterého se park bude realizovat. A proč to vlastně děláme? Chceme z odkaliště udělat snadno přístupné místo pro každého kde si každý bude moci odpočnout od městského ruchu. Velmi důležité je také zajistit tomuto místu trvalou údržbu a také to, že se sem znovu nebudou navracet černé skládky, které jsme odsud společně se studenty z VUT, MU, MENDELU a VFU odstranili.

title title
title

Aktuality

 • 30. 3. 2018

  Zastupitelstvo města Brno schválilo název parku

  Nedávno jsme Vás informovali o podání žádosti o pojmenování lokality bývalého odkaliště Pod Hády. I na základě Vašeho hlasování Zastupitelstvo města Brna schválilo pojmenování lokality jako Hapalův park. Richard Hapala byl brněnský rodák a student, který zahynul ve druhé světové válce. Jsme velice rádi, že se nový největší park bude jmenovat právě po něm.

 • 20. 3. 2018

  Projektová dokumentace je hotová. Termín realizačních prací se posouvá.

  Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU spolu s autory vítězného návrhu dokončili projektovou dokumentaci pro realizaci první etapy. V té půjde o vyčištění lokality od špatných dřevin a vysazení nových stromů. Dále o vytvoření prostoru pro pozdější realizaci nové cestní sítě. Veškeré práce se musí realizovat ve vegetačním období. Z důvodu časové náročnosti připravovaných prací je nutné, abychom s realizací první etapy vyčkali na prosinec 2018.

 • 22. 12. 2017

  Projektová dokumentace pro první fázi

  Z výběrového řízení Tepláren na vypracování projektové dokumentace pro první etapu realizace Hapalova parku, která se týká úprav dřevinné a rostliné vegetace vyšla jako vítězná Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU. Nyní tedy vyčkáme na její vypracování a následně Vás budeme informovat. Zároveň jsme podali žádost o pojmenování lokality jakožto Hapalova parku na zastupitelstvo městské části, která bude první ze tří instancí, která vydá své stanovisko.

Časový plán

Dát dohromady veškerou agendu při tvorbě největšího parku v Brně dá zabrat a máme před sebou zřejmě velmi těžkou cestu. Nicméně předpokládaný a ideální harmonogram celého procesu je možné vidět na schématu níže.

 • Odevzdání návrhů

  30.6.
  2017

 • Vyhlášení vítěze

 • Výstava návrhů

  2.8.
  2017

 • Rozpracování vítězného návrhu

 • Povolení a krajinné úpravy

  listopad
  2017

 • Osazení a výsadba 

 • Konec 1. etapy a 1. piknik

  jaro
  2019

 • Další etapy realizace

 • Plné fungování parku


  2019/2020

Název parku?

Rádi bychom Vám řekli, proč s vaší pomocí hlasujeme o názvu parku. Hlavním důvodem je to, že nechceme v rychlosti pouze změnit lokalitu odkaliště a předat jej jako hotovou věc. Protože od samotného začátku řešíme tento projekt jako studentský, chceme do změny odkaliště vložit něco ze sebe. Rádi bychom do vzniku parku vložili hodnoty, které jsou nám blízké, a měnili odkaliště v park v postupných a citlivých etapách. I z historického hlediska je pro nás důležitá svoboda, statečnost a obětavost. Právě proto jsme jakožto zástupci za MU, VUT a MENDELU nominovali 4 zástupce, kteří obětovali své životy při ochraně těchto hodnot při nacistické a sovětské okupaci a jsou bezprostředně spjati s Brnem. Pátého nominovaného jsme řešili spolu s majitelem a hlavním partnerem projektu - tedy Teplárnami Brno. Tento zástupce se zasloužil o elektrifikaci Československa a o vznik teplárenství v Brně, čímž velice pomohl životnímu prostředí ve městě. Druhým důvodem je to, že náš pracovní název Park Hády může mást veřejnost. Nechceme měnit okolní Hády, které jsou 7x větší než námi řešená oblast, a už vůbec nechceme zasahovat do chráněných oblastí, které se v těch pravých Hádech nacházejí. My chceme změnit Odkaliště pod Hády a vrátit přírodě to, co musela vydržet při ukládání popílku. Na tom jsme se shodli i s vedením města Brna. Připojte se k nám a hlasujte do konce října. Vaše názory budeme chtít rovněž znát i v dalších fázích realizace jako například při umisťování různých prvků v parku. Vytvořme společně největší park v Brně, který bude sloužit nám všem!