Vladimír List

*4.6.1877 – ✝ 27.6.1971 Profesor Vladimír List byl zakladatelem brněnského teplárenství, čimž výrazně pomohl ekologii a zlepšení životního prostředí v Brně. Dále mu můžeme děkovat za elektrifikaci Československa a spoustě dalších věcí. Za svůj život vydal přes 600 publikací!

Vladimír List

Pomozte nám vybrat název parku z nominovaných osobností!

Vladimír List byl český elektrotechnický inženýr a vysokoškolský pedagog, který se zasloužil o vznik teplárenství a elektrifikaci Československa. Profesor List se narodil v rodině pražského úředníka a vystudoval nejprve akademické gymnázium a později pražskou techniku - obor elektrotechnika. Studoval i v belgickém Lutychu. Po návratu pracoval v Křižíkových závodech a v roce 1907 přijal nabídku práce na České vysoké škole technické v Brně (dnešní VUT). Zde byl později rektorem a několikrát také děkanem na odboru strojního a elektrotechnického inženýrství.

V Brně mimo mnoha úspěchů v akademickém výzkumu začal psát historii brněnského teplárenství, čímž velmi přispěl ke zlepšení životního prostředí a kvality vzduchu v Brně. S touto myšlenkou přišel z Ameriky, kterou navštívil a všiml si zde, že z chodníku na jednom místě stoupá pára. Následně se dozvěděl, že jde o okrskové topení a divil se, že celý tento parovod a teplárna může být zisková. Jako první tedy stál v Brně u zrodu myšlenky zbudovat kombinovanou výrobu tepla a elektřiny ve městě. Jeho nápad byl pro Brno velice důležitý, protože díky kdysi silnému zdejšímu textilnímu průmyslu město potřebovalo velké množství páry. Přesně jednou dokonce řekl: ,,Byl jsem překvapen, že na tehdejším Cejlu, Radlasu a Dornychu je spotřeba páry na kilometr čtvereční větší než v New Yorku.” Právě i kvůli tomu přišel s nápadem postavit v Brně teplárnu, což podpořila i správní rada Západomoravských elektráren a přípravné práce mohly započít. Stavba teplárny Na špitálce trvala na tehdejší dobu pouhých 20 měsíců. Díky tomu přestalo v Brně kouřit 60 továrních komínů a Brno se mohlo nadechnout.

Opomenout nejde ani jeho spoluautorství prvního projektu pražského metra nebo to, že v roce 1926 zastupoval Československo při podpisu zakládací listiny Mezinárodní normalizační federace. Později byl i jejím předsedou. Podařilo se mu také založit Ústav konstruktivní techniky. V roce 1947 byl na pokyn komunistické strany penzionován. Vladimír List publikoval jako autor nebo spoluautor více než 600 odborných knih, skript a článků. Zemřel v roce 1971 ve věku 93 let v Brně.

Hlasování končí 31.10.2017.

 

Seznam zdrojů: encyklopedie.brna.cz, wikipedie.org