Richard Hapala

*13.9.1918 – ✝ 2.7.1941 Richard Hapala byl studentem Vysoké školy zemědělsko-lesnické v Brně (dnešní Mendelovy univerzity v Brně). Po uzavření vysokých škol odešel přes Francii do exilu v Británii. Po výcviku na navigátora bombardéru se s posádkou vracel z náletu a 2.7.1941 jejich letoun omylem sestřelil anglický stíhač.

Richard Hapala

Pomozte nám vybrat název parku z nominovaných osobností!

Richard Hapala byl student Vysoké školy zemědělsko-lesnické v Brně (dnešní Mendelova univerzita v Brně), který po uzavření vysokých škol odešel ze země do exilu a stal se součástí 311. československé bombardovací perutě královského letectva Royal Air Force. Hapala se narodil v obci Staříč (okres Místek), poté se rodina přestěhovala do Brna-Řečkovic. Zde byl aktivní v Řečkovickém Sokolu a Svazu junáků a skautů RČS.

V Brně absolvoval I. čs. státní reálku, kde v roce 1936 složil úspěšně maturitní zkoušku. Poté nastoupil na vojenskou službu v Prostějově, zde dokončil školu pro důstojníky letectva v záloze. Později se stal poručíkem letectva československé armády. Na podzim roku 1939 nastoupil na studium zemědělského inženýrství. Školu bohužel nikdy nedokončil, po uzavření vysokých škol odešel do exilu. Jeho cesta vedla přes Francii do Velké Británie. Jednou z písemných zmínek o jeho cestě je např. zápis v deníku Vlasty Rajtharové, která se po pádu Francie plavila spolu s Hapalou lodí do Liverpoolu. Po připlutí se ucházel o místo v RAF. Po přijetí nastoupil výcvik navigátora bombardovacích letounů, který v říjnu roku 1940 úspěšně dokončil.

Zařazen byl k 311. československé bombardovací peruti, a ta se mu také stala osudnou. V noci z 1.7. na 2.7. 1941 se Ing. IM Hapala zúčastnil jako navigátor letounu Wellington se šestičlennou posádkou náletu na Cherbourgh. Tento letoun byl při návratu omylem sestřelen anglickým stíhačem u Lower Park Farm u Mere v hrabství Wiltshire. Nikdo z posádky sestřelení nepřežil. Richard Hapala byl pohřben na hřbitově Devizes Road v Salisbury dne 7.7.1941. V roce 1946 obdržel titul Ing. in memoriam.

Hlasování končí 31.10.2017.

 

Seznam zdrojů: encyklopedie.brna.cz, mendelu.cz, forum.valka.cz, historickykaleidoskop.cz