Petr Haas

*28.3.1920 – ✝ 13.6.1942 Čtvrtý nominovaný je Petr Haas, který před 2. sv. válkou studoval Vysoké učení technické v Brně. Po uzavření vysokých škol působil ve zvláštní jednotce britské armády a ve stylu commandos prováděl diverzní a výzvědnou činnost. Po jejich odhalení na letišti ovládaném Luftwaffe v Libyi začal střílet do arzenálu zbraní, čímž obětoval sám sebe, ale ostatním spolubojovníkům dal možnost uniknout.

Petr Haas

Pomozte nám vybrat název parku z nominovaných osobností!

Petr Haas se narodil v roce 1920 v Brně v tehdejší ulici Dr. Bedřicha Macků (dnešní Údolní). V roce 1938 vystudoval Masarykovo státní německé gymnázium v Brně. Následně studoval strojní inženýrství na Vysoké škole technické DR. Edvarda Beneše v Brně - dnešní Vysoké učení technické v Brně.

V roce 1942 se stal příslušníkem zvláštní jednotky britské armády s názvem Special Interrogation Group (SIG), které byly složené z německy mluvících židovských dobrovolníků převážně z Palestiny. Petr Haas byl velmi statečný a jako člen SIG pronikal za nepřátelské linie v Západní poušti, kde prováděl diverzní a výzvědné činnosti ve stylu commandos. Petr Haas měl spolu se svou skupinou za úkol zničit letiště v Derně, které tehdy ovládalo německé Luftwaffe. Při této akci bohužel 13.6.1942 zahynul. Jeho hrob se nachází v Egyptě u památníku Alamein Memorial. Čestný hrob se nachází na židovském hřbitově v Brně. V roce 1948 mu byl udělen titul Ing. in memoriam a v roce 1991 pocta hodnosti Major in memoriam.

Dle anglických stránek historynet.com byla skupina tvořená muži ze SIG převlečena za jednotky SAS, a v noci z 12. na 13.6.1942 se vydala na leteckou základnu v Derně. Zde byl pravděpodobně přítomen i Petr Haas, kterého však autor uvádí jako Petera Hasse, nicméně datum i místo akce souhlasí s jinými zdroji. Tito muži byli v prostoru letecké základny odhaleni a museli opustit svá vozidla. Peter Hass zůstal ve voze a už musel tušit svůj osud. Německým samopalem MP 40 začal pohotově střílet do arzenálu zbraní, díky čemuž vybouchl jak onen arzenál, tak automobil a bohužel i Petr sám. Tímto činem však dal možnost útěku svým spolubojovníkům.

Hlasování končí 31.10.2017.

 

Seznam zdrojů: encyklopedie.brna.cz, historynet.com, kanony.cz