František Pavelka

*29.11.1920 – ✝ 11.1.1943 František Pavelka před uzavřením VŠ v roce 1939 studoval Masarykovu univerzitu. Byl skvělým parašutistou v odboji a jako jediný člen paraskupiny Percentage seskočil jako první nad tehdejším Protektorátem Čechy a Morava, aby navázal spolupráci s domácím odbojem. Po dopadení byl nacisty mučen jak fyzicky, tak i psychicky. Byl statečný a nevyzradil nic, z čeho nebyl jasně usvědčen.

František Pavelka

Pomozte nám vybrat název parku z nominovaných osobností!

František Pavelka se narodil v roce 1920 v Břeclavi. Studoval reformní reálné gymnázium v Břeclavi, ale maturoval v roce 1939 v Hodoníně, protože Břeclav po Mnichovské dohodě připadla do německého území. V roce 1939 studoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor tělocvik. Byl členem Spolku posluchačů filozofie Masarykovy univerzity a spolku posluchačů tělovýchovného kurzu Masarykovy univerzity.

Po uzavření vysokých škol pracoval chvíli jako telegrafní dozorce v Brně. Právě zde se zapojil do brněnské odbojové činnosti a po vyzrazení odešel do čs. zahraniční armády. V lednu roku 1940 se dostal přes Slovensko do Maďarska, kde byl uvězněn. Po propuštění se dostal přes Řecko a Turecko do Sýrie, a teprve odtud do Francie. V květnu roku 1940 jej zařadili jako vojína, a tak konečně mohl bojovat proti nacistům. Po porážce Francie se dostal do Anglie a byl zařazen k 2. praporu čs. smíšené brigády. Jako první parašutista, který byl vycvičen v Británii, nacvičoval seskok bočními dvířky letounu.

Postupně absolvoval několik vojenských kurzů a v roce 1941 byl vyslán jako jediný člen paraskupiny Percentage, který měl v Československu navázat styky s domácím odbojem. Mezi vrstevníky ze školy pro důstojníky prý říkával, že ,,Orel letí sám”. V rámci tohoto hesla také sám odletěl na výsadek a jeho mise byla fakticky první svého druhu nad Československem. Po více než 20 dnech byl dopaden v rámci zatýkání sítě Petiční výbor Věrni zůstaneme. Byl prvním dopadeným parašutistou a při výslechu jej mučili jak fyzicky, tak i psychicky. Pavelka však přiznal jen to, z čeho byl usvědčen. Důležité údaje se mu podařilo zkreslit nebo zamlčet. 11.1.1943 byl ve 20 hodin a 18 minut popraven v Berlíně.

Hlasování končí 31.10.2017.

 

Seznam zdrojů: encyklopedie.brna.cz