Návrh č. 5 - vítězný návrh

title

Bc. Sebastian Loder, Bc. Nina Krajčírová, Bc. Vojtěch Urban, Bc. Peter Mezei a Bc. Veronika Očadlíková.

Zachování – Aktivace – komunikace - kultivace – udržitelný rozvoj ekologie, kultury a rekreace.
 To jsou cíle, proces a zároveň body zadání pro budoucí přeměnu odkaliště Hády. Zachovat přírodní ráz odkaliště Hády, které navrhovanými změnami otvíráme široké veřejnosti. Odkaliště Hády je teď odstrčený a trochu zapomenutý areál, náš návrh z něj udělá fungující a přístupný prostor krásné přírody.

Návrh zachovává charakter divočiny a sukcese, ale tvoří zároveň bezpečný a přehledný prostor pro návštěvníka. Použitými aktivačními prvky – modulární systémy, mobiliář, síť cest, lávky a prvky ke cvičení, lákáme do parku pestrou paletu návštěvníku. Postupná etapizace umožní veřejnosti, aby do parku nejen přišla, ale zapojila se i do jeho budování a rozvoje svojí vlastní invencí, nápady a vnášením kultury. Park se tak bude stávat polyfunkčním komunikačním prvkem přinášející do městského prostoru přírodu ve formě mezistupně - pojítka mezi přírodou a městským parkem.
 Aby celý park skutečně komunikoval nejen s okolím, ale i návštěvníky, je vytvořena cestní síť a vstupy. Cestní síť navazuje na již stávající cesty, vyšlapané a vyběhané stezky, zastávky MHD. Protože není možné zasahovat do terénu odkaliště výrazněji, je celá cestní síť přizpůsobena terénním modelacím. Cesty jsou hlavním komunikačním prvkem, navíc dávají parku ještě další rozměr, sbírají a přinášejí do jeho centra vodu, čímž ho aktivují. Povrch sběrných cest – hadů je tvořen prkny, která budou využita z probírek a pod nimi jsou sběrná ocelová koryta, která budou srážkovou vodu svádět do modulárního systému nádrží s půdou a čistícími rostlinami a mikroby. Modulární systém spolu s cestami, tak do parku přinese nejenom komunikaci centra s okrajem a městem, ale další rozměr života a ekologického potenciálu. Moduly budou fungovat jako ukázka, jak je možné čistit půdu a vodu, budou vodu v místě zadržovat a zpříjemňovat mikroklima parku.

Tím ovšem využití modulů zdaleka nekončí. Jsou navržené také jako malé zahrádky pro pěstování zeleniny, trampolíny pro děti, lavičky nebo malá prolézačka. Tři úrovně okruhů budované v etapách, nové vchody a prvky pro hru, sport, i kulturu a voda v centru parku přivedou návštěvníky a park postoupí do další fáze – kultivace. Postupně jsou podle provedených průzkumů navrženy probírky dřevin, podle kvality a stavu porostů. Budou tak uvolněny prostory pro sport a relaxaci na kvetoucích loukách a zvýšena bezpečnost parku, zároveň bude ponecháno dostatečně velké množství dřevin pro živočichy a jejich domovy. V parku bude prostor pro kulturu a zábavu čímž zde umožní návštěvníkům tvořit vlastní příběhy.

Jedním z důvodů, proč je celý systém navržený v etapách nejsou jenom finanční možnosti, které tato strategie zohledňuje, ale rovněž i participace celého veřejného sektoru. V parku nebude všechno a hned, park bude nutit návštěvníky vnášet do něj svoje invence a úsilí, aby si k místu tvořili vztah aktivně, ne jenom pasivně. Velkou ideou kultivace parku je i kultivace obyvatelstva, aby se blíž přírodě a „divočině“ Hádů kultivovalo i ono samo a v bezpečném prostředí dávalo prostor živočichům a rostlinám a tím zvyšovalo ekologický potenciál přechodu města a krajiny. Jak jinak kultivovat člověka ve vztahu k přírodě, než ho naučit k ní mít dobrý vztah ? Navíc na místě, které sice člověk znečistil, ale příroda přesto znovu osídlila.