Návrh č. 1 - 3. místo

title

Martin Horký, Martina Bláhová, Jan Waldhauser

Cílem návrhu je vybudovat park s místním i celoměstským významem, který bude sloužit pro volnočasové aktivity obyvatel města Brna.

Koncepční řešení návrhu vychází z charakteru místa, z jistého genia loci, který místo utváří. Území, dříve intenzivně využívané člověkem, si znovu podmaňuje příroda. Ta se zde mísí s industriální stopou bývalého odkaliště. Místo je přerodem strnulých městských struktur v živoucí krajinu. Vzniká zde něco nového, což naznačuje i vegetace. Člověk se v území rád ztrácí, jde hlouběji do zeleně i do sebe samotného. V pravou chvíli se však najde, zorientuje dle dominantních výhledů.

Místo je plné typických kontrastů, a právě z nich návrh vychází. V návrhu je využito kontrastu lidských a přírodních prvků, barev území, principu bloudění a nalézání se, kontrastu modifikace terénu, otevřených a uzavřených ploch, přírodních linek a lidských konstrukcí, původní a nepůvodní vegetace. Zásady jsou vepsány do principů vedení cest, do navrhování vegetace, do funkcí prostoru či materiálové podstaty volených prvků.

Hlavními orientačními a výtvarnými prvky celého parku jsou landartové dřevěné prvky, vytvořené z akátového dřeva, které návštěvníka provázejí celým parkem. Díky “Majákům” se může v místě orientovat a porozhlédnout se po okolí. Drobnější dřevěné prvky zútulňují park, návštěvník na nich může posedět a odpočinout si. Hlavním pobytovým místem je slunná louka s kavárnou, ze které je krásný výhled do krajiny. Ze slunné louky se terén postupně svažuje dolů a návštěvník schází husté divoké vegetace, která skrývá mnohá překvapení. Místo je džunglí a bludištěm.

Také práce s vegetací je jedním z hlavních bodů celého návrhu. Část území bude postupně upravována do cílové potenciální přirozené vegetace. Druhá část parku se ponechá v režii přírody, jako experimentální “sukcesní laboratoř”. Porosty budou nadále ponechány svému vývoji v taxonomicky nezměněné podobě a bude pozorováno, jakým směrem se vývoj vegetace bude ubírat. Taxonomická skladba v této části porostu se blíží potenciální přirozené vegetaci, a proto je zde předpoklad pro vhodný sukcesní vývoj. Tento záměr má význam jak vědecký tak i edukativní.

 

Soubory ke stažení