Návrh č. 3

title

Bc. Natália Polesňáková, Bc. Kateřina Stará, Bc. Kritýna Střítecká

Idea řešení parku Hády je propojena hlubším záměrem – koncept je jako první v republice založen na principu cirkulární ekonomiky, podporuje tak udržitelnost celého parku. Tento koloběh je nazván ReCyklo a obsahuje dva hlavní cykly – první z nich je zaměřen na zapojení místních obyvatel a druhý na využití „odpadů“ jako zdrojů. Oba cykly propojuje myšlenka vzdělávání a fytoremediace (proces, který zbavuje půdu škodlivin pomocí rostlin). Tento proces má význam především v severozápadní části území, kde bylo donedávna odkaliště. Dále je v plánu odstranění invazivních porostů akátu, které se šíří krajinou a vytlačují původní druhy. Vysazováním přirozených druhů, které na sebe váží škodliviny z podloží, bude urychlen proces renaturalizace území. Bude vyhrazeno místo pro sběr kompostu místními, ten bude dále využit k vylepšování půdních podmínek částí parku, jež jsou nejvíce ovlivněny odkalištěm. Byliny použité pro remediaci budou mít nejen praktickou funkci – jejich směs také podpoří biodiverzitu a bude atraktivní na pohled díky použití kvetoucích druhů, jako je například len, zlatobýl a slunečnice. Výsev rostlin bude periodicky obnovován a sklizené rostliny mohou sloužit k vázání originálních kytic. Kvalitní dřevo z odstraněných akátin bude využito na vytvoření mobiliáře., povalových chodníčků a dřevěných mol.

Návrhová studie parku Hády se v prvé řadě zaměřuje na přilákání místních obyvatel, 
nabídnutí adekvátního prostoru k aktivnímu i pasivnímu odpočinku, ke společenským 
aktivitám a vzdělání. Krajinářsky harmonický prostor, na němž se střídají dřevinné porosty 
s rozvolněnými skupinami a loukami vrcholí intenzivním sekaným trávníkem v srdci celého
 prostoru. Otevřené plochy jsou doplněny solitérními dřevinami, které jsou voleny na základě
 přírodních podmínek lokality. V území jsou vytvářeny průhledy na místní dominantu – lom
 Hády. Z hlediska širších vztahů celý návrh reaguje na okolní zástavbu a snaží se vytvořit a upravit nové bezkonfliktní vstupy do území. Přes ulici Jedovnickou je nově navrženo jak zobytnění stávajícího podchodu, tak vytvoření moderní lávky nad rušnou silnicí.

K vytvoření zajímavé naučné stezky budou využity nové technologie, jež umožní přímo na místě pozorovat detailní procesy rostlin – pomohou tak návštěvníkům pochopit vztahy mezi jednotlivými složkami přírody. Návštěvník si bude připadat jako ve světě Avatarů, na sdílném videu uvidí nanosvět rostlin – jakým způsobem komunikují, fungují, jak na sebe váží látky a následně je přeměňují. Virtuální naučné brýle si bude možné zapůjčit v ReCyklo centru, jež se bude nacházet na pobytové louce. ReCyklo centrum bude poskytovat prostor pro akce a workshopy. Budova bude využívat obnovitelné zdroje a vyprodukovaný kompost (z kompostovací toalety a organických odpadů) bude využit pro regeneraci plochy bývalého odkaliště. Moderní budova ReCyklo centra s kavárnou je navržena na principu modulární výstavby a nemá pevné základy v zemi. Její silnou stránkou je rovněž koncept využití dešťové vody, která je svedena do zásobníku a vytváří vodní hru založenou na kapání.

Návštěvníci budou parkem prováděni systémem cestiček, které budou mít dvojí provedení – mlatová cesta a povalový chodník. Severní část parku je určena bikerům, kteří si v parku našli své místo již nyní. Zde jsou navrženy překážky a další zábavní prvky, jako jsou singletrack, pump track a drobné skokánky. Je vytvořeno několik dílčích okruhů, které jsou provázány a nechybí ani zázemí a pobytové schody určené pro fanoušky sportovců. Dalším propojujícím prvkem je mobiliář, který je řešen jednotně s využitím akátového dřeva a červených doplňků, jež harmonicky kontrastují s okolní vegetací. Součástí parku jsou pobytová mola s různou funkcí – vyhlídka, meditační zóna v porostu či místo pro posezení. Program parku je dotvořen vodní hrou, která splňuje náležitosti zadání, protože není v kontaktu s půdou. Vodní prvky sbírají dešťovou vodu. Jsou umístěny ve stinných částech parku, tak aby nedocházelo k intenzivnímu výparu – svou funkci však splní i po vypaření. Výpar je součástí hry, která nám odhalí citáty vyryté do kovového dna těchto vodních zrcadel.

Soubory ke stažení